Ogłoszenie wyników postępowania Nr 45/2018 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do laboratorium biologicznego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych
Duchnice ul. Boczna 10
05-850 Ożarów Maz.

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższej firmie.