Ogłoszenie wyników postępowania nr 41/2020-YKL-40/ 18.09.2020 Korekta kursu walut do przeliczenia wartości zamówienia

Przedmiot zamówienia: Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań farmakologicznych oraz tworzenia i weryfikacji strategii badawczej firmy, na każdym etapie rozwoju leku, aż do pierwszych faz badań klinicznych w obszarach terapeutycznych związanych z chorobami płuc w tym Idiopatycznego Włóknienia Płuc (ang. idiopathic pulmonary fibrosis – IPF) oraz chorobami onkologicznymi.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Douglas W.P. Hay
278 Colket Lane, Strafford,
PA 19087, USA

Całkowita wartość netto zamówienia: 28 800 USD ( 106 971,84zł) 108 092,16zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu Oferentowi.

This site is registered on wpml.org as a development site.