Ogłoszenie wyników postępowania nr 4/2019 – IBD/IPF/YKL-40/PRECIOUS/ARG/SARCO

Przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie laboratoriów chemicznych Discovery w Łodzi, Discovery i Development w Warszawie w materiały zużywalne na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Alfachem Sp. z o.o. – Pakiet 1 (Część 4), Pakiet 2 (Część 4), Pakiet 3 (Części 2, 7 i 8)
Anchem Sp. z o.o. Sp. K. – Pakiet 1 (Część 3), Pakiet 2 (Część 2), Pakiet 3 (Części 4 i 5)
Shim-Pol A. M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp. J. – Pakiet 3 (Część 6)
VWR International Sp. z o.o. – Pakiet 1 (Części 1 i 2), Pakiet 2 (Część 1), Pakiet 3 (Części 1 i 3)

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych oferty powyższym firmom.