Ogłoszenie wyników postępowania Nr 4/2018 – ARG

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Warszawa 16/02/2018

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 4/2018 – ARG

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury szklanej dla laboratorium chemicznego w Warszawie

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

LABIT sc A.Bartosiak, W.Koper

 Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmie LABIT sc A.Bartosiak, W.Koper[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]