Ogłoszenie wyników postępowania Nr 38/2019 – IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Usługi badawcze, służące zbadaniu potencjalnej kardiotoksyczności 10 związków drobnocząsteczkowych
w teście komórkowym z użyciem kardiomiocytów ,uzyskanych z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych z wykorzystaniem macierzy mikroelektrod przeprowadzone w okresie 18 miesięcy.

Komisja informuje, że w niniejszym zapytaniu ofertowym nie wyłoniono wykonawcy – w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.