Ogłoszenie wyników postępowania Nr 36/2018 – ARG

Przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu laboratoryjnego dla laboratorium Discovery w Łodzi oraz laboratoriów Discovery i Development w Warszawie.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

A.G.A. ANALYTICAL Sp. z o.o. Sp. k. – Pakiet 3 (Część 5);

– DANLAB DANUTA KATRYŃSKA – Pakiet 2 (Część 2);

– DONSERV – Pakiet 1 (Części 2, 3), Pakiet 3 (Części 3, 8);

– EDVAC Sp. z o.o. – Pakiet 2 (Część 3);

– VWR International Sp. z o.o. – Pakiet 3 (Część 2);

– WITKO Sp. z o.o. – Pakiet 1 (Część 1), Pakiet 2 (Część 1), Pakiet 3 (Części 1, 4, 7).

Część 4 w Pakiecie 1 zostaje unieważniona ze względu na zmianę specyfikacji przedmiotu, którego dotyczy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 36/2018 – ARG.

 

Część 6 w Pakiecie 3 – nie otrzymano żadnej oferty.

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmom.