Ogłoszenie wyników postępowania nr 35 /2018 – IBD/IPF/YKL-40/STRATEGMED/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa kriopudełek laboratoryjnych wyposażonych w przykrywki i kratownice, przeznaczonych do przechowywania próbek w zamrażarkach niskotemperaturowych przez okres 12 miesięcy od momentu podpisania umowy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

VWR International Sp. z o.o. ul. Limbowa 5 80-175 Gdańsk

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej ofert VWR International Sp. z o.o.