Ogłoszenie wyników postępowania nr 32/2020-IPF/YKL-40/ARG/PRECIOUS/DUBs

Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów chemicznych Discovery w Łodzi, Discovery i Development w Warszawie w materiały BHP dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.”

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Pakiet 1 Część 1: nierozstrzygnięta, nie wpłynęła żadna oferta
Pakiet 1 Część 2: Alchem Grupa Sp. z o.o. całkowita wartość zamówienia: 22 414,00 zł
Pakiet 1 Część 3: nierozstrzygnięta, nie wpłynęła żadna oferta
Pakiet 2 Część 1: nierozstrzygnięta, nie wpłynęła żadna oferta
Pakiet 2 Część 2: nierozstrzygnięta, nie wpłynęła żadna oferta
Pakiet 2 Część 3: nierozstrzygnięta, nie wpłynęła żadna oferta
Pakiet 2 Część 4: nierozstrzygnięta, nie wpłynęła żadna oferta
Pakiet 3 Część 1: nierozstrzygnięta, nie wpłynęła żadna oferta
Pakiet 3 Część 2: nierozstrzygnięta, nie wpłynęła żadna oferta

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.

This site is registered on wpml.org as a development site.