Ogłoszenie wyników postępowania nr 31/2020-DUBs

Przedmiot zamówienia: Jednorazowy zakup automatycznej stacji pipetującej wraz z wyposażeniem

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Eppendorf Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa

całkowita wartość zamówienia: 170 057,83 zł netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.

This site is registered on wpml.org as a development site.