Ogłoszenie wyników postępowania Nr 30/2019 – IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza polegająca na zbadaniu właściwości ADME/Tox związków przez okres 18 miesięcy od podpisania umowy.

Komisja informuje, że w niniejszym zapytaniu ofertowym nie wyłoniono wykonawcy – w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, spełniająca kryteria określone w zapytaniu ofertowym.