Ogłoszenie wyników postępowania nr 3/2020 – SARCO

Przedmiot zamówienia: Jednorazowy zakup wysokoprzepustowego skanera mikroskopowego do skanowania preparatów histologicznych w jasnym polu wraz z obsługującym go sprzętem komputerowym oraz pakietem narzędzi informatycznych do zdalnego dostępu do skanów (platforma tele-patologii).

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

OPTA-TECH Sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. U211, 02-797 Warszawa
całkowita wartość zamówienia: 578 950,00 zł netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.

This site is registered on wpml.org as a development site.