Ogłoszenie wyników postępowania nr 3/2019 – ARG/IBD/IPF/YKL-40/PRECIOUS/SARCO

Przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie laboratoriów chemicznych Discovery w Łodzi, Discovery i Development w Warszawie w rozpuszczalniki i odczynniki oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu, na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Anchem Sp. z o.o. – Pakiet 1 (Część 8)
Hurtowania Odczynników Chemicznych Butra – Jacek Skrzypek – Pakiet 1 (Część 2), Pakiet 2 (Część 2), Pakiet 3 (Część 3)
Chemat Sp. z o.o. – Pakiet 1 (Część 5 i 6), Pakiet 3 (Część 7)
Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych – Pakiet 2 (Część 3)
Idalia Ireneusz Wolak Sp. J. – Pakiet 1 (Część 4), Pakiet 2 (Część 4), Pakiet 3 (Część 5 i 6)
Merck Sp. z o.o. – Pakiet 1 (Część 3 i7), Pakiet 2 (Część 5), Pakiet 3 (Część 9)
Shim-Pol A. M. Borzymowski – Pakiet 1 (Część 9)
VWR International Sp. z o.o. – Pakiet 1 (Część 1), Pakiet 2 (Część 1 i 6), Pakiet 3 (Część 1, 2 i 4)
S. Witko – Sławomir Witkowski – Pakiet 3 (Część 8)

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych oferty powyższym firmom.