Ogłoszenie wyników postępowania Nr 3 /2018 – ARG

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Warszawa 06/02/2018

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 3 /2018 – ARG

Przedmiot zamówienia

Zakup oprogramowania dla laboratorium chemicznego Discovery i Development w Warszawie

 

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

SoftBooks – części 1

PerkinElmer Informatics, Inc – część 2

 

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmom.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]