Ogłoszenie wyników postępowania NR 29/2019 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest określenie stopnia inhibicji deubkwitynaz dla 10 związków w panelu deubikwitynaz (40 enzymów pochodzących z tzw. deconjugating enzymes superfamily), w pojedynczym, ustalonym przez OAT stężeniu (10-100 µM), przynajmniej w dwóch powtórzeniach.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

UNIVERSITY OF DUNDEE, School of Sciences, Dow Street, Dundee DD1 5EH, Scotland

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.

This site is registered on wpml.org as a development site.