Ogłoszenie wyników postępowania nr 28/2021 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa testów Elisa przez okres 5 miesięcy od daty podpisania umowy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Bio-Techne Sp. z o.o.
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 462 490,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.

This site is registered on wpml.org as a development site.