Ogłoszenie wyników postępowania nr 25/2020 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Zakup zestawu bloków grzejnych, naczyń Dewar oraz naczyń do reaktora mikrofalowego dla laboratorium chemicznego w Łodzi.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Część 1. VWR International Sp. z o.o., całkowita wartość zamówienia: 17 837,00 zł
Część 2. VWR International Sp. z o.o., całkowita wartość zamówienia: 12 162,00 zł
Część 3. Selwa Sp. z o.o., całkowita wartość zamówienia: 25 000,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.

This site is registered on wpml.org as a development site.