Ogłoszenie wyników postępowania Nr 22/2018 – ARG/PRECIOUS

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i rozpuszczalników oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu,
na okres 12 miesięcy od podpisania umowy, do laboratoriów Development w Warszawie
.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Sigma-Aldrich Sp. z o.o.– Część 1;

VWR International Sp. z o.o. – Części 2, 3;

ARGENTA Sp. z o.o. Sp. K. – Część 4;

ALFACHEM Sp. z o.o.– Część 5.

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmom.