Ogłoszenie wyników postępowania Nr 21/2021 – ARG

Przedmiot zamówienia: Profesjonalne usługi doradcze związane z przygotowaniem specyfikacji zanieczyszczenia oraz przeprowadzenie analizy luk dla pakietu danych CMC w programie badawczym OATD-02
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

CATO SMS, Operating affiliate: Specialized Medical Services-oncology B.V. and its affiliates (“CATO SMS”)
Stationsplein Noord-Oost 438,
1117 CL Schiphol, The Netherlands

Całkowita wartość netto zamówienia: 14 085,00 EUR (65 127,63 zł)

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu Oferentowi.