Ogłoszenie wyników postępowania NR 20/2021–YKL40

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa końcówek/tipsów do pipet laboratoryjnych przez okres 8 miesięcy od daty podpisania umowy

Komisja informuje, że w niniejszym zapytaniu ofertowym nie wyłoniono Wykonawcy – w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.