Ogłoszenie wyników postępowania Nr 20/2019 – ARG

Przedmiot zamówienia: dostawa podręcznego mechanicznego homogenizatora kulkowego do aplikacji biologicznych
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

TK Biotech Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Królewicza Jakuba 40A
02-956 Warszawa

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższej firmie.