Ogłoszenie wyników postępowania Nr 20/2018 – IBD/IPF

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 20/2018 – IBD/IPF

Przedmiot zamówienia: Różne rodzaje hodowli komórek epitelialnych w systemie powietrze-płyn (ang. air-liquid intephase, ALI) wraz z medium do ich hodowli –  dostawy sukcesywne przez okres realizacji projektów – maksymalnie do 30/06/2020

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma Epithelix Sàrl (Suisse)

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej ofert Epithelix Sàrl (Suisse)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]