Ogłoszenie wyników postępowania Nr 2 /2018 – IBD/IPF/YKL-40/STRATEGMED/ARG

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Warszawa 02/02/2018

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 2 /2018 –  IBD/IPF/YKL-40/STRATEGMED/ARG

Przedmiot zamówienia

Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w Warszawie, w materiały zużywalne do hodowli

komórkowych i produkcji białek rekombinowanych na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

 

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Merck Sp. z o. o. – części 1

DIAG-MED. – część 2

 

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmom.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]