Ogłoszenie wyników postępowania nr 19/2020 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Jednorazowy zakup Automatycznego Licznika i Analizatora Komórek

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Bioanalytic Maciej Stopa, ul. Piekarnicza 5, 80-126 Gdańsk

całkowita wartość zamówienia: 29 995,00 zł netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.

This site is registered on wpml.org as a development site.