Ogłoszenie wyników postępowania nr 18/2022 – YKL-40/DUBs

Przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie laboratoriów chemicznych w Łodzi i w Warszawie oraz laboratorium biologicznego w Warszawie w rozpuszczalniki i odczynniki chemiczne dostawa 3x w tygodniu (bądź mniej) oraz odbiór opakowań zwrotnych nie częściej niż 2 x w miesiącu (dotyczy Pakietu 1 Części 1 i 3 oraz Pakietu 2 Części 1, 2 i 7 poz. 1-15), przez okres 15 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Pakiet 1 Część 1 – VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 186 599,62 PLN
Pakiet 1 Część 2 – Idalia Ludwikowscy sp. j., ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, całkowita wartość netto zamówienia: 47 100,00 PLN
Pakiet 1 Część 3 – VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 36 301,74 PLN
Pakiet 1 Część 4 – Idalia Ludwikowscy sp. j., ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, całkowita wartość netto zamówienia: 15 833,00 PLN
Pakiet 1 Część 5 – Chemat Adam Taszner, al. Rzeczypospolitej 8, 80-369 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 14 943,34 PLN
Pakiet 1 Część 6 – VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 6 387,35 PLN
Pakiet 1 Część 7 – Alchem Grupa sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń, całkowita wartość netto zamówienia: 36 020,80 PLN
Pakiet 1 Część 8 – VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 10 433,44 PLN
Pakiet 2 Część 1 – VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 51 028,74 PLN
Pakiet 2 Część 2 – VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 69 290,20 PLN
Pakiet 2 Część 3 – Idalia Ludwikowscy sp. j., ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, całkowita wartość netto zamówienia: 10 800,00 PLN
Pakiet 2 Część 4 – VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 60 608,18 PLN
Pakiet 2 Część 5 – Idalia Ludwikowscy sp. j., ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, całkowita wartość netto zamówienia: 21 576,00 PLN
Pakiet 2 Część 6 – Chemat Adam Taszner, al. Rzeczypospolitej 8, 80-369 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 9 262,17 PLN
Pakiet 2 Część 7 – VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 102 992,02 PLN
Pakiet 2 Część 8 – VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 14 742,30 PLN
Pakiet 3 Część 1 – Chemat Adam Taszner, al. Rzeczypospolitej 8, 80-369 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 54 343,41 PLN

Wyłonieni Dostawcy uzyskali najwyższą sumaryczną liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.