Ogłoszenie wyników postępowania NR 18/2019 – YKL-40/IPF/ARG

Przedmiot zamówienia: Zakup naczyń szklanych do liofilizatora Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH model Alpha 1-2LDplus

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

DONSERV
ul. Spisaka 31,
02-495 Warszawa

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższej firmie.