Ogłoszenie wyników postępowania nr 16/2021-YKL-40/PRECIOUS/ARG/DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów łódzkiego i warszawskiego w suchy lód dostawa 2 x w tygodniu, gazy techniczne i gazy specjalnego przeznaczenia przez okres 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Część 1:

Dry Ice Zone Sp. z o.o.
ul. Słowikowskiego 41A
05-090 Raszyn

Całkowita wartość netto zamówienia: 22 528,80 zł

Część 2:

Air Product Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 22 520,80 zł

Część 3:

Dry Ice Zone Sp. z o.o.
ul. Słowikowskiego 41A
05-090 Raszyn
Całkowita wartość netto zamówienia: 25 747,20 zł

Część 4:

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
ul. Prof. M. Życzkowskiego 17
31-864 Kraków
Całkowita wartość netto zamówienia: 17 506,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.