Ogłoszenie wyników postępowania Nr 14/2019 – IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa wkładów membranowych do hodowli komórkowych (20 op.) przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

BIOKOM SYSTEM M. Sidor Spółka Jawna
Ul. Wspólna 3, 05-090 Janki

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższej firmie.

This site is registered on wpml.org as a development site.