Ogłoszenie wyników postępowania Nr 12/2018 – ARG

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Warszawa 22/02/2018

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 12/2018 –  ARG

Przedmiot zamówienia: dostawa  systemu HPLC z wyposażeniem dla laboratorium chemicznego w Warszawie oraz systemu UPLC z wyposażeniem dla laboratorium chemicznego w Łodzi

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Część 1: SHIM-POL A.M. Borzymowski E.Borzymowska-Reszka A. Reszka Spółka Jawna

Część 2: SHIM-POL A.M. Borzymowski E.Borzymowska-Reszka A. Reszka Spółka Jawna

 Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmie SHIM-POL A.M. Borzymowski E.Borzymowska-Reszka A. Reszka Spółka Jawna[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]