Ogłoszenie wyników postępowania nr 11/2019 – IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Dostawa sukcesywna zestawów do izolacji różnego typu komórek mysich oraz ludzkich w okresie 24 miesięcy od podpisania umowy
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

STEMCELL Technologies SARL,
40 RUE DES BERGES MINIPARC POLYTEC BÂTIMENT SIROCCO 38000 GRENOBLE FRANCE

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.

This site is registered on wpml.org as a development site.