Ogłoszenie wyników postępowania nr 11/2019 – IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Dostawa sukcesywna zestawów do izolacji różnego typu komórek mysich oraz ludzkich w okresie 24 miesięcy od podpisania umowy
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

STEMCELL Technologies SARL,
40 RUE DES BERGES MINIPARC POLYTEC BÂTIMENT SIROCCO 38000 GRENOBLE FRANCE

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.