Ogłoszenie wyników postępowania nr 10/2019 – IBD/IPF/ARG/YKL-40

Przedmiot zamówienia: Jednorazowy zakup unieruchamiaczy, pierścieni unieruchamiających oraz sond dla zwierząt laboratoryjnych
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Animalab Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 343, 60-419 Poznań
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.

This site is registered on wpml.org as a development site.