Ogłoszenie wyników postępowania nr 1/2021 – ARG/PRECIOUS/YKL-40/DUBs

Przedmiot zamówienia:Sukcesywna dostawa drobnego, szklanego sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów chemicznych w Warszawie i Łodzi oraz laboratorium biologicznego w Warszawie dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Pakiet 1. Laboratorium chemiczne Discovery w Łodzi.
Część 1. Cylindry szklane dla laboratorium chemicznego Discovery w Łodzi – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe
„CHEMLAND” Zbigniew Bartczak, Całkowita wartość netto zamówienia: 1 215,90 zł
Część 2. Kolby Erlenmeyera i zlewki dla laboratorium chemicznego Discovery w Łodzi – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak, Całkowita wartość netto zamówienia: 10 338,70 zł
Część 3. Kolby szklane dla laboratorium chemicznego Discovery w Łodzi – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak,Całkowita wartość netto zamówienia: 17 722,80 zl
Część 4. Krany, lejki i probówki dla laboratorium chemicznego Discovery w Łodzi – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak,Całkowita wartość netto zamówienia:15 959,20 zł
Część 5. Viale do reaktora mikrofalowego dla laboratorium chemicznego Discovery w Łodzi. – nierozstrzygnięta, brak ofert

Pakiet 2. Laboratorium chemiczne Discovery w Warszawie
Część 1. Reduktory dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – VWR International Sp. z o.o., Całkowita wartość netto zamówienia:208,68 zl
Część 2. Ekspansje dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – VWR International Sp. z o.o.Całkowita wartość netto zamówienia:197,67 zł
Część 3. Korki i nasadki dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – VWR International Sp. z o.o.Całkowita wartość netto zamówienia:1 772,26 zł
Część 4. Łapacze cieczy dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – VWR International Sp. z o.o.Całkowita wartość netto zamówienia:2 048,75 zł
Część 5. Kolby okrągłodenne jednoszyjne dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak,Całkowita wartość netto zamówienia:2 328,70 zł
Część 6. Kolby okrągłodenne gruszkowe dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – VWR International Sp. z o.o.,Całkowita wartość netto zamówienia:3 797,37 zł
Część 7. Kolby owalne (sercowe) dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak,Całkowita wartość netto zamówienia:1 156,80 zł
Część 8. Kolby okrągłodenne dwuszyjne i trójszyjne dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak,Całkowita wartość netto zamówienia:1328,28 zł
Część 9. Kolby Erlenmayera bez szlifu dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – Witko Sp. z o.o.,Całkowita wartość netto zamówienia:520,00 zł
Część 10. Wymrażacz prosty dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – VWR International Sp. z o.o.,Całkowita wartość netto zamówienia:214,64 zł
Część 11. Wkraplacze z wyrównywaniem ciśnień dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak,Całkowita wartość netto zamówienia:1777,00 zł
Część 12. Rozdzielacze stożkowe z kranem przelotowym dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – Witko Sp. z o.o., Całkowita wartość netto zamówienia:1 500,00 zł
Część 13. Rozdzielacze stożkowe z kranem Rotaflo dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – VWR International Sp. z o.o., Całkowita wartość netto zamówienia:1 795,14 zł
Część 14. Chłodnice proste i deflegmatory dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – VWR International Sp. z o.o., Całkowita wartość netto zamówienia:735,90 zł
Część 15. Lejki filtracyjne dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – VWR International Sp. z o.o., Całkowita wartość netto zamówienia:796,12 zł
Część 16. Lejki laboratoryjne i szufelki wagowe dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak, Całkowita wartość netto zamówienia:223,50 zł
Część 17. Chłodnica do destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – VWR International Sp. z o.o., Całkowita wartość netto zamówienia:682,92 zł

Pakiet 3. Laboratorium Chemiczne Development w Warszawie
Część 1. Szkło laboratoryjne dla laboratorium chemicznego Development w Warszawie – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak,Całkowita wartość netto zamówienia:25 763,47 zł
Część 2. Drobne szkło laboratoryjne dla laboratorium chemicznego Development w Warszawie – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak,Całkowita wartość netto zamówienia:10 754,16 zł
Część 3. Szkło specjalistyczne dla laboratorium chemicznego Development w Warszawie – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak,Całkowita wartość netto zamówienia:3 761,95 zł
Część 4. Chłodnice i kolumny szklane ze spiekiem dla laboratorium chemicznego Development w Warszawie – nierozstrzygnięta, brak ofert
Część 5. Szkło laboratoryjne dla laboratorium analitycznego Development w Warszawie – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak,Całkowita wartość netto zamówienia:2 200,79 zł
Część 6. Szkło miarowe dla laboratorium analitycznego Development w Warszawie – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak,Całkowita wartość netto zamówienia:2 021,70 zł
Część 7. Zestaw do filtracji dla laboratorium analitycznego Development w Warszawie – VWR International Sp. z o.o.,Całkowita wartość netto zamówienia:859,75 zł
Część 8. Szkło specjalistyczne robione na zamówienie według dostarczonej specyfikacji dla laboratorium Development w Warszawie – VWR International Sp. z o.o.,Całkowita wartość netto zamówienia:2 634,15 zł
Część 9. Szklane materiały zużywalne dla laboratorium chemicznego Development w Warszawie – VWR International Sp. z o.o.,Całkowita wartość netto zamówienia:2 770,54 zł
Część 10. Probówki do chromatografii flash dla laboratorium chemicznego Development w Warszawie- nierozstrzygnięta, brak ofert

Pakiet 4. Laboratorium Biologiczne w Warszawie
Część 1. Cylindry szklane dla laboratorium biologicznego w Warszawie – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak,Całkowita wartość netto zamówienia:1 038,00 zł
Część 2. Kolby Erlenmeyera i zlewki dla laboratorium biologicznego w Warszawie – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak,Całkowita wartość netto zamówienia:437,10 zł
Część 3. Butelki z zakrętką dla laboratorium biologicznego w Warszawie – Witko sp. z o.o.,Całkowita wartość netto zamówienia:1084,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższym oferentom.