Ogłoszenie wyników postępowania Nr 1 /2018 – IBD/IPF

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Warszawa 19/01/2018

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 1 /2018 –  IBD/IPF

Przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie laboratorium biologii molekularnej w substraty dla chitynaz wykorzystywane w testach enzymatycznych przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Sigma-Aldrich sp. z.o.o Szelagowska 30 61-626 Poznan

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmie Sigma-Aldrich sp. z.o.o[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]