Ogłoszenie wyników postępowania nr 02/2023 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów warszawskich w gazy techniczne i gazy specjalnego przeznaczenia przez okres 6 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.