Ogłoszenie wyników postępowania  26/2018 –  IBD/IPF/YKL-40/STR/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów w Warszawie i w Łodzi

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.– Pakiet 2 (Część 8, 11, 19), Pakiet 3 (Część 6, 7);

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak – Pakiet 2 (Część 7), Pakiet 3 (Część 3, 5);

„Labo-mix” Sp. J. K.Skałka, A.Wencław – Pakiet 1 (Część 1);

LINEGAL CHEMICALS Sp. z o.o. – Pakiet 2 (Część 21);

MEGAN S.C. Julian Bielanik, Jarosław Worsowicz – Pakiet 2 (Część 2, 10, 12, 13, 22);

„Shim-Pol A.M.Borzymowski” E.Borzymowska-Reszka, A.Reszka Sp. J. – Pakiet 1 (Część 3);

VWR International Sp. z o.o. – Pakiet 1 (Część 2), Pakiet 2 (Część 3, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24),  Pakiet 3 (Część 1, 2, 4, 8, 9);

WITKO Sp. z o.o. – Pakiet 2 (Część 1).

 Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji wybranym firmom na warunkach złożonych ofert