Ogłoszenie wyników postępowania 25/2021-YKL-40/ARG/DUBs/ Korekta wyników 01/02/2022 Pakiet 1 Część 2

Przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie laboratorium chemicznego w Łodzi oraz laboratorium chemicznego i biologicznego w Warszawie w materiały zużywalne, dostawa 3 ( bądź mniej) x w tygodniu przez okres 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły:

Pakiet 1, Część 1 – VWR International Sp. z o.o., całkowita wartość zamówienia netto:65 698,00 zł
Pakiet 1, Część 2 – IKA POL,całkowita wartość zamówienia netto: 17 825,00 zł – Unieważnienie Części

W związku z informacją od Dostawcy o braku możliwości zachowania cen zaproponowanych w ofercie do Postępowania nr 25/2021-YKL-40/ARG/DUBs, Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu 1 Część 2.

Pakiet 1, Część 3 – Phenomenex Ltd., całkowita wartość zamówienia netto: 58 190,00 zł
Pakiet 1, Część 4 – nierozstrzygnięta, nie wpłynęła żadna oferta
Pakiet 1, Część 5 – Megan S.C,całkowita wartość zamówienia netto: 732,00 zł
Pakiet 1, Część 6 – Anchem Plus Mariusz Malczewski,całkowita wartość zamówienia netto :23 240,00 zł
Pakiet 1, Część 7 – VWR International Sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia netto:3 600,00 zł

Pakiet 2, Część 1 – VWR International sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia netto:184 685,22 zł
Pakiet 2, Część 2 – Th.Geyer Polska Sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia netto: 97 039,00 zł
Pakiet 2, Część 3 – Merck Life Science Sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia netto:14 121,77 zł
Pakiet 2, Część 4 – Phenomenex Ltd.,całkowita wartość zamówienia netto: 44 805,00 zł
Pakiet 2, Część 5 – Phenomenex Ltd.,całkowita wartość zamówienia netto:2 830,00 zł
Pakiet 2, Część 6 – „SHIM-POL A.M. Borzymowski” E.Borzymowska-Reszka, A.Reszka Sp.j.,całkowita wartość zamówienia netto: 12 891,00 zł
Pakiet 2, Część 7 – VWR International Sp. z o.o., całkowita wartość zamówienia netto: 2 196,00 zł
Pakiet 2, Część 8 – nierozstrzygnięta, nie wpłynęła żadna oferta
Pakiet 2, Część 9 – nierozstrzygnięta, nie wpłynęła żadna oferta
Pakiet 2, Część 10 – nierozstrzygnięta, nie wpłynęła żadna oferta
Pakiet 2, Część 11 – nierozstrzygnięta, nie wpłynęła żadna oferta
Pakiet 2, Część 12 – nierozstrzygnięta, nie wpłynęła żadna oferta
Pakiet 2, Część 13 – VWR International Sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia netto:3 599,00 zł
Pakiet 2, Część 14 – Bioanalytic Maciej Stopa,całkowita wartość zamówienia netto:10 925,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.