Ogłoszenie wyników postępowania 15/2021 -YKL-40/ PRECIOUS/ ARG/ DUBs

Przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie laboratoriów chemicznych w Łodzi i w Warszawie oraz laboratorium biologicznego w Warszawie w rozpuszczalniki i odczynniki chemiczne dostawa 3x w tygodniu ( bądź mniej) oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu, przez 17 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły:

Pakiet 1, Część 1 – Idalia Ludwikowscy sp. j., całkowita wartość zamówienia: 145 073,00 zł
Pakiet 1, Część 2 – Idalia Ludwikowscy sp. j.,całkowita wartość zamówienia: 44 550,00 zł
Pakiet 1, Część 3 – VWR International sp. z o.o., całkowita wartość zamówienia: 29 176,16 zł
Pakiet 1, Część 4 – Idalia Ludwikowscy sp. j.,całkowita wartość zamówienia:9 675,00 zł
Pakiet 1, Część 5 – VWR International sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia:15 800,68 zł
Pakiet 1, Część 6 – Trimen Chemicals sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia: 6745,00 zł
Pakiet 1, Część 7 – Merck sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia:24 112,00 zł
Pakiet 1, Część 8 – Sigma-Aldrich sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia: 8 093,30 zł

Pakiet 2, Część 1 – VWR International sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia: 71 728,32 zł
Pakiet 2, Część 2 – Idalia Ludwikowscy sp. j.,całkowita wartość zamówienia: 5 520,00 zł
Pakiet 2, Część 3 – VWR International sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia: 47 502,24 zł
Pakiet 2, Część 4 – Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha,całkowita wartość zamówienia: 10 998,83 zł
Pakiet 2, Część 5 – Merck sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia: 13 532,00 zł
Pakiet 2, Część 6 – VWR International sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia: 10 081,85 zł

Pakiet 3, Cześć 1 – VWR International sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia: 18 172,64 zł
Pakiet 3, Część 2 – VWR International sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia: 21 255,79 zł
Pakiet 3, Część 3 – Idalia Ludwikowscy sp. j.,całkowita wartość zamówienia: 3 450,00 zł
Pakiet 3, Część 4 – Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha,całkowita wartość zamówienia:17 411,85 zł
Pakiet 3, Część 5 – VWR International sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia: 2 603,50 zł
Pakiet 3, Część 6 – VWR International sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia: 74 496,45 zł
Pakiet 3, Część 7 – Merck sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia: 4 403,00 zł
Pakiet 3, Część 8 – Trimen Chemicals sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia: 147 735,50 zł

Pakiet 4, Część 1 – Th. Geyer Polska sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia: 50 600,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.