Nagranie ze spotkania z Zarządem Spółki 24.06.2022

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z webinaru z Zarządem Spółki z dnia 24.06.2022. związanego z nieodpłatnym odzyskaniem przez Molecure pełni praw do cząsteczki OATD-01 i innych podwójnych inhibitorów chitynaz.

Link: Nagranie ze spotkania z Zarządem Spółki z 24.06.2022 – YouTube