Molecure przedstawia szczegóły R&D Day – spotkania naukowo-edukacyjnego online w dniu 7 grudnia 2022

Warszawa, 5 grudnia 2022 – Molecure S.A. (“Molecure”: GPW: MOC), firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje unikalne na świecie kompetencje w zakresie chemii medycznej i biologii, do poszukiwania i opracowywania najlepszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, bezpośrednio modulujących cele białkowe i funkcję RNA w terapii wielu nieuleczalnych chorób, prezentuje program eventu online Molecure R&D Day oraz przedstawia ekspertów zewnętrznych (Key Opinion Leaders), którzy wystąpią podczas spotkania.

Konferencja Molecure R&D Day odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022 r. (środa), zaplanowana jest na godz. 13:30-16:30 CET.

Link do rejestracji (z możliwością zadawania pytań pisemnie):
https://us06web.zoom.us/j/84261604213?pwd=QTlVZytQTWFUd3Y1N080R2hwWGZydz09

Ponadto przewidziana jest transmisja na kanale spółki na YouTube (bez możliwości zadawania pytań): https://www.youtube.com/@molecuresa6612/videos.

Spotkanie będzie prowadzone w przeważającej części w języku angielskim (zapewnione symultaniczne tłumaczenie na język polski), z możliwością zadawania pytań zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Eksperci zewnętrzni (Key Opinion Leaders) i menadżerowie Molecure zaprezentują naukowe spostrzeżenia oraz niewątpliwie istniejące potrzeby kliniczne, które uzasadniają kierunek rozwoju programów badawczych Molecure.

 

Program:

13.30-15.30

 • Wizja, strategia i pipeline programów badawczych Molecure
 • OATD-01, pierwszy w swojej klasie inhibitor chitynaz opracowany przez Molecure:
  • Ocena kliniczna w sarkoidozie i potencjalny wpływ na pacjentów
  • Otoczenie rynkowe i potencjał terapii w sarkoidozie
  • Plan rozwoju klinicznego
  • Inne możliwości zastosowania w środmiąższowych chorobach płuc
 • OATD-02, innowacyjny podwójny inhibitor arginazy opracowany przez Molecure:
  • Badania przedkliniczne w szerokim zastosowaniu w chorobach nowotworowych
  • Stan onkologii w Polsce
  • Plan rozwoju klinicznego

15.30-15.40 Przerwa

15.40-16.30

 • Programy na wczesnym etapie rozwoju („early-stage pipeline”):
  • Program inhibitorów deubikwitynaz (DUBs), w tym USP7 w onkologii
  • YKL40 w onkologii
  • Współpraca z Uniwersytetem Michigan w chorobach włóknieniowych
  • Platforma mRNA

 

Eksperci zewnętrzni (Key Opinion Leaders):

 • dr hab. n. med. Rafał Krenke

Doświadczony klinicysta, specjalista w dziedzinie chorób płuc, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM; Prodziekanem I Wydziału Lekarskiego WUM i konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc; należy do European Respiratory Society, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i Towarzystwa Internistów Polskich; członek Rady Naukowej Molecure

 • dr hab. n. med. Cezary Szczylik

Wybitny specjalista onkologii klinicznej, hematologii i chemioterapii nowotworów; Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku; Prezydent Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej; współtwórca Studium Medycyny Molekularnej – międzynarodowej instytucji zajmującej się kształceniem młodych lekarzy i biologów


Prezenterzy Molecure S.A.:

 • Dr Marcin Szumowski – CEO, Prezes Zarządu
 • Dr Zbigniew Zasłona – Chief Scientific Officer – Dyrektor Biologii, Członek Zarządu
 • Dr Samson Fung – Chief Medical Officer
 • Dr Nicolas Beuzen – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu

 

Dodatkowych informacja udzielają:

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych i analityków sell-side:
Katarzyna Mucha, cc group
tel. +48 697 613 712
e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:
Michał Wierzchowski, cc group
tel. +48 531 613 067
e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

 

O firmie Molecure S.A.

Molecure S.A. to firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje własne unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej oraz biologii do poszukiwania i opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które poprzez bezpośrednią modulację RNA i niezbadanych dotąd celów białkowych mogą stanowić terapię wielu nieuleczalnych chorób.

Molecure wygenerowało zróżnicowane portfolio ośmiu odrębnych programów przy wsparciu wiodących akademickich instytucji naukowych na całym świecie, w tym Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK), który posiada bogate doświadczenie w badaniu struktury i funkcji RNA.

Najbardziej zaawansowanym kandydatem na lek opracowanym przez Molecure jest OATD-01, pierwszy w klasie podwójny inhibitor chitynaz do zastosowania w leczeniu chorób śródmiąższowych płuc, takich jak sarkoidoza i idiopatyczne włóknienie płuc, który jest gotowy do wejścia do II fazy badań klinicznych. Rozpoczęcie badania II fazy u pacjentów z sarkoidozą spodziewane jest w 2023 roku.

Drugim kandydatem na lek jest OATD-02, doustny, selektywny, pierwszy w klasie, podwójny inhibitor arginazy (ARG1 i ARG2) do zastosowania w leczeniu nowotworów.

Siedziba i laboratoria Molecure znajdują się w Warszawie oraz w Łodzi, a Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (ticker: MOC).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: https://molecure.com/pl/

LinkedIn: Molecure | Twitter: @molecure_sa | YouTube: Molecure SA