Molecure powołuje do Zarządu dr. Samsona Funga, Chief Medical Officera, koncentrując się na skutecznym rozwoju rozszerzonego portfolio programów klinicznych

  • Dr Zbigniew Zasłona, Członek Zarządu Molecure, awansuje na stanowisko Chief Scientific Officer.
  • Dr Adam Gołębiowski przechodzi z zarządu Spółki na stanowisko Senior Research Fellow.

 

Warszawa, 3 stycznia 2023 r. – Spółka Molecure S.A. (“Molecure”, GPW ticker: MOC), firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje unikalne na świecie kompetencje w zakresie chemii medycznej i biologii, do poszukiwania i opracowywania najlepszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, bezpośrednio modulujących cele białkowe i funkcje RNA w terapii wielu nieuleczalnych chorób, ogłosiła powołanie do zarządu Spółki na stanowiska Członka Zarządu dr Samsona Funga, pełniącego rolę Chief Medical Officer. Dr Adam Gołębiowski zrezygnował z funkcji członka zarządu i objął stanowisko Senior Research Fellow w Molecure. Równolegle dr Zbigniew Zasłona, Członek Zarządu Molecure, został awansowany z obecnie zajmowanego stanowiska VP Research Biology na stanowisko Chief Scientific Officer.

Te zmiany mają na celu wzrost dynamiki rozwoju firmy, aby efektywnie rozwijać własne programy badawcze na etapie klinicznym w kierunku osiągnięcia istotnych punktów końcowych i zawarcia transakcji partneringowych, przy jednoczesnym rozwoju programów na wczesnym etapie, w tym innowacyjnej platformy RNA, w celu budowy zrównoważonego pipeline projektów pierwszych w swojej klasie o przełomowym potencjale terapeutycznym.

Komentarz Marcina Szumowskiego, współzałożyciela i Prezesa Zarządu Molecure S.A. „Nowe role w naszym zespole zarządzającym są dostosowane tak, aby były istotnym wsparciem dla rozwoju naszego innowacyjnego portfela programów klinicznych. Jednym z nich jest OATD-01, który jest ukierunkowany na leczenie chorób śródmiąższowych płuc, w pierwszej kolejności sarkoidozy. Z kolei badania kliniczne OATD-02 są rozwijane w kierunku leczenia szerokiego zakresu nowotworów. Chciałbym pogratulować Samsonowi jego nowej roli w Spółce. Jego duże doświadczenie w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej będzie ważnym atutem. Z przyjemnością ogłaszam również awans Zbyszka Zasłony na stanowisko Chief Scientific Officer, co odzwierciedla znaczący wkład, jaki wniósł od momentu dołączenia do Molecure. Dr Adam Gołębiowski zainicjował proces odkrycia obu naszych cząsteczek, obecnie będących na etapie rozwoju klinicznego, dzięki czemu Molecure stało się firmą biotechnologiczną posiadającą projekty w fazie klinicznej. Od momentu powstania Molecure odegrał on jako współzałożyciel kluczową rolę w uruchomieniu naszych programów na wczesnym etapie, dlatego nadal liczymy na zaangażowanie Adama w obszary rozwoju w większym stopniu oparte na nauce. Jego doświadczenie w zespole kierowniczym łączy głęboką wiedzę naukową i ekspertyzę w zakresie programów klinicznych, co również będzie istotnym wsparciem dla dalszego postępu naszego rozwoju klinicznego i poszerzania portfolio programów badawczych.”

Dr Samson Fung jest absolwentem Uniwersytetu we Fryburgu w Niemczech i uzyskał tytuł lekarza chorób wewnętrznych ze specjalizacją w onkologii i hematologii. Dr Fung wspiera Molecure ponad 30-letnim doświadczeniem w branży life science, w tym zdobytym w trakcie pełnienia funkcji kierowniczych wyższego szczebla (szefa rozwoju klinicznego – Head of Clinical Development oraz interim Chief Medical Officer) w kilku czołowych spółkach biotechnologicznych Europy, w tym m.in. Micromet (przejętym później przez Amgen), Morphosys lub Argenx. Wcześniej dr Fung pełnił także kluczowe role w obszarze rozwoju klinicznego, spraw medycznych, rozwoju biznesu i marketingu strategicznego w wiodących światowych firmach farmaceutycznych, w tym Roche, Novartis, Pharmacia/Pfizer, Novo Nordisk i AstraZeneca.

Dr Zbigniew Zasłona jest w Molecure od 2,5 roku. Uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Giessen i Marburg Lung Center w Niemczech, a następnie kontynuował prace na stażu podoktorskim na Uniwersytecie Michigan w USA. W okresie od 2015 do października 2020 dr Zasłona był pracownikiem naukowym w Departamencie Biochemii i Immunologii na Uniwersytecie Trinity College w Dublinie w Irlandii oraz pełnił rolę Senior Investigator w firmie biotechnologicznej Sitryx w Wielkiej Brytanii (która w marcu 2020 rozpoczęła współpracę i zawarła z Eli Lilly umowę licencyjną o wartości 1 mld USD), gdzie był odpowiedzialny za programy rozwoju leków przeciwzapalnych. Dorobek publikacji dr Zasłony ma indeks Hirscha na poziomie 26 i obejmuje ponad 3.000 cytowań. Dr Zasłona, będąc uznanym międzynarodowo ekspertem w obszarze procesów zapalnych i chorób płuc, jest wielokrotnie zapraszany jako wykładowca na wiodące w skali światowej konferencje naukowe.

Dr Adam Gołębiowski jest współzałożycielem Molecure i posiada ponad 30-letnie doświadczenie w kierowaniu programami badawczo-rozwojowymi i projektowania nowych leków. W 1987 obronił doktorat w Instytucie Chemii Organicznej PAN, a następnie odbył staż podoktorski na Wayne State University, w Michigan w USA. W latach 1989-2006 kierował zespołami chemików medycznych oraz zarządzał programami badawczymi w Procter & Gamble Pharmaceuticals. W latach 2006-2012 dr Gołębiowski kierował programami badawczymi w Institutes for Pharmaceutical Discovery (IPD) w Connecticut w USA. Jest autorem ponad 30 patentów, 100 oryginalnych publikacji, artykułów przeglądowych i książek.

Dodatkowych informacja udzielają:

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Michał Wierzchowski, cc group

tel. +48 531 613 067

e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych i analityków sell-side:

Katarzyna Mucha, cc group

tel. +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl