Molecure potwierdziło funkcjonalność in vitro kolejnej cząsteczki rozwijanej w ramach platformy mRNA

– W grudniu 2023 roku Molecure w badaniu in vitro w teście komórkowym (in vitro proof-of-concept, PoC) potwierdziło zahamowanie translacji białka związkami celującymi w mRNA kodujące to białko dla pierwszej cząsteczki

– W czerwcu br. Molecure potwierdziło w testach in vitro zdolność kolejnej cząsteczki, rozwijanej w ramach platformy mRNA, do skutecznego łączenia się z założonym fragmentem mRNA i blokowanie procesu translacji chorobotwórczego białka

Osiągnięcie etapu PoC dla kolejnej cząsteczki rozwijanej w platformie mRNA stanowi dowód skuteczności strategii Molecure w zakresie identyfikacji związków wiążących mRNA o potencjale terapeutycznym

– Duże zainteresowanie branży biofarmaceutycznej technologią celowania w mRNA – istotny potencjał komercyjny platformy mRNA Molecure zwiększa prawdopodobieństwo podpisania umowy partneringowej

 

Warszawa, 12 czerwca 2024 r. – Spółka Molecure S.A. (“Molecure”, GPW ticker: MOC), firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje unikalne na świecie kompetencje w zakresie chemii medycznej i biologii do poszukiwania oraz opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, bezpośrednio modulujących aktywność białek oraz translację mRNA w terapii wielu nieuleczalnych chorób, potwierdziła w testach in vitro zdolność do łączenia z celem i skuteczność drugiej cząsteczki w zahamowaniu mechanizmu translacji patologicznego białka związkami celującymi w mRNA kodujące to białko. Jest to kolejny sukces w rozwoju platformy mRNA oraz jeden z celów strategicznych Spółki na lata 2023-2025.

 

„Odkrycie kolejnej skutecznej molekuły dla drugiego potwierdzonego targetu biologicznego mRNA, potwierdzone w testach in vitro jest efektem ogromnego zaangażowania oraz innowacyjnego podejścia naszego zespołu w poszukiwaniu nowych cząsteczek modulujących translacyjną funkcję mRNA. W grudniu 2023 r. uzyskaliśmy pozytywne wyniki in vitro dla pierwszej z naszych cząsteczek, a zaledwie kilka miesięcy później potwierdziliśmy zahamowanie translacji dla kolejnej cząsteczki celującej w inny target mRNA. Jest to niewątpliwie dowód na szerokie kompetencje naukowe naszego zespołu oraz wysoką jakość procesów projektowania leków, które usprawniamy dzięki zastosowaniu zaawansowanych narzędzi AI oraz metod obliczeniowych. W technologii małych cząsteczek celujących w mRNA jesteśmy w europejskiej, a nawet światowej awangardzie i widzimy duży potencjał komercyjny platformy mRNA. Na konferencji BIO International Convention w San Diego, która odbyła się na początku czerwca, mieliśmy wiele spotkań z przedstawicielami firm zainteresowanych współpracą w zakresie platformy mRNA, większość BigPharma. Obserwujemy, że duże transakcje partneringowe w tym obszarze zawierane są już na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Dlatego zakładamy, że zgodnie z naszą strategią, pozwoli nam to zintensyfikować rozmowy partneringowe i zwiększa prawdopodobieństwo nawiązania atrakcyjnej komercyjnie współpracy z dużym partnerem branżowym. Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozmów jakie przeprowadziliśmy w trakcie ostatniego BIO w USA z potencjalnymi partnerami w odniesieniu do naszego pipeline programów badawczych” – mówi dr Zbigniew Zasłona, CSO Molecure S.A.

 

Molecure w obszarze platformy mRNA rozważa kilka modeli komercjalizacji, w tym usługowy oparty o generowanie przychodów ze współpracy w zakresie rozwoju celów mRNA wybranych przez partnera, które dzięki wykorzystaniu platformy wspieranej narzędziami AI Spółka może walidować, a następnie projektować i optymalizować cząsteczki oddziałujące z tymi celami. Innym modelem jest klasyczne udzielenie partnerowi licencji na nowo odkrywane przez Molecure cząsteczki bezpośrednio modelujące funkcje mRNA. Molecure jest jedną z niewielu firm biotechnologicznych na świecie, które rozwijają leki małocząsteczkowe bezpośrednio oddziaływujące z celami mRNA.

 

O firmie Molecure S.A.

Molecure S.A. to firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje własne unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej oraz biologii do poszukiwania i opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które poprzez bezpośrednią modulację niezbadanych dotąd celów białkowych i RNA mogą stanowić terapię wielu nieuleczalnych chorób.

Molecure wygenerowało zróżnicowane portfolio siedmiu odrębnych programów przy wsparciu wiodących akademickich instytucji naukowych na całym świecie, w tym Yale University, Rutgers University, the Flemish Institute for Biotechnology (VIB) in Ghent, the University of Michigan oraz Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK).

Najbardziej zaawansowanym kandydatem na lek opracowanym przez Molecure jest OATD-01, pierwszy w klasie inhibitor CHIT1 do zastosowania w leczeniu chorób śródmiąższowych płuc, takich jak sarkoidoza i idiopatyczne włóknienie płuc.

Drugim kandydatem na lek jest OATD-02, doustny, selektywny, pierwszy w klasie, podwójny inhibitor arginazy (ARG1 i ARG2) do zastosowania w leczeniu nowotworów, którego I faza badania klinicznego rozpoczęła się z pierwszym podaniem pacjentowi w 1 kwartale 2023 r.

Siedziba i laboratoria Molecure znajdują się w Warszawie oraz w Łodzi. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (ticker: MOC).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: https://molecure.com/pl/

LinkedIn: Molecure | Twitter: @molecure_sa | YouTube: Molecure SA

 

Dodatkowych informacja udzielają:

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Michał Wierzchowski, cc group

tel. +48 531 613 067

e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych i analityków sell-side:

Katarzyna Mucha, cc group

tel. +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl