Molecure odzyska globalne prawa do podwójnego inhibitora chitynaz (OATD-01)

  • W następstwie trwającego przeglądu strategii przez Galapagos, Molecure odzyska wszystkie prawa do cząsteczki OATD-01, związane z nią dane, prawa własności intelektualnej oraz wytworzoną substancję aktywną i tabletki
  • Spółka dokona oceny pierwotnej strategii rozwoju klinicznego OATD-01 we wskazaniu sarkoidozy

Warszawa, 23 czerwca 2022 – Molecure S.A. (“Molecure”, GPW: MOC), firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje unikalne na świecie kompetencje w zakresie chemii medycznej i biologii, do poszukiwania i opracowywania najlepszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które bezpośrednio modulują RNA i cele białkowe w terapii wielu nieuleczalnych chorób, ogłosiła dzisiaj, że odzyska pełne prawa do podwójnego inhibitora chitynaz OATD-01, wraz ze wszystkimi powiązanymi prawami własności intelektualnej (IP) i know-how oraz wytworzoną substancją aktywną i produktem leczniczym. Jest to konsekwencją trwającej zmiany priorytetów strategicznych dotychczasowego partnera Galapagos NV.

Doceniamy czas naszej owocnej współpracy z Galapagos i cieszymy się z odzyskania praw do cząsteczki OATD-01, która w naszej ocenie ma duży potencjał w leczeniu wielu chorób układu oddechowego. Dotychczas wygenerowane dane wskazują na atrakcyjny profil OATD-01, dlatego po aktualizacji strategii dalszego rozwoju klinicznego tej cząsteczki planujemy pozyskanie partnera w niedalekiej przyszłości – komentuje dr Marcin Szumowski, Prezes Zarządu Molecure.

– Cieszymy się, że mieliśmy okazję współpracować z Molecure nad rozwojem cząsteczki OATD-01. W związku ze zmianą priorytetów w podejściu do naszego pipeline’u projektów, koncentrujemy się na poszerzeniu i przyspieszeniu naszych działań w kierunku rozwoju terapii onkologicznych, dlatego postanowiliśmy zwrócić wszystkie prawa do OATD-01 Molecure, mając pewność, że przeprowadzą ten obiecujący związek przez kolejne etapy jego rozwoju klinicznego – dodaje dr Andre Hoekema, Chief Business Officer Galapagos.

Odzyskanie praw do OATD-01 i innych inhibitorów chitynaz, umożliwi Molecure ponowne wygenerowanie wartości dla akcjonariuszy Spółki.

Po dokonaniu wewnętrznej oceny danych, raportów i informacji otrzymanych od Galapagos, Molecure rozważa rozwój OATD-01 w preferowanym i pierwotnie wybranym wskazaniu sarkoidozy. Spółka będzie poszukiwać optymalnej ścieżki rozwoju w tym wskazaniu, z zamiarem przeprowadzenia badania klinicznego fazy II (badania proof-of-concept, PoC). Rozważane będzie przeprowadzenie badania międzynarodowego z udziałem pacjentów ze Stanów Zjednoczonych i Europy, w tym Polski.

Molecure nieodpłatnie odzyskało pełne i wyłączne prawa do wyników wszystkich badań, w tym z rozwoju przedklinicznego i klinicznego OATD-01 prowadzonych przez Galapagos w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Bezzwrotna kwota 27 mln Euro, którą otrzymało Molecure w listopadzie 2020 r. jako część umowy licencyjnej, będzie w części stanowić finansowe wsparcie tego ważnego badania klinicznego II fazy OATD-01.

Molecure uważa, że badania przeprowadzone przez Galapagos wraz z odpowiedziami otrzymanymi od EMA w ramach procedury doradztwa naukowego (Scientific Advice), będą pomocne w planowanym dalszym rozwoju klinicznym fazy II OATD-01.

Ponadto Molecure jest przekonane, że pozytywne wyniki z planowanej II fazy badania PoC u pacjentów z sarkoidozą, zwiększą szansę Spółki na ponowną komercjalizację OATD‑01 i platformy chitynazowej.

Molecure koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań dla niezaspokojonych potrzeb medycznych pacjentów ze śródmiąższowymi chorobami płuc, włóknieniem wywołanym stanami zapalnymi oraz z chorobami nowotworowymi. W kolejnych tygodniach Spółka zamierza informować inwestorów o dalszych krokach planowanego rozwoju klinicznego OATD-01.

– Sarkoidoza jest wielonarządową chorobą o nieznanej etiologii, charakteryzującą się tworzeniem struktur ziarniniakowych w zajętych procesem chorobowym narządach, głównie w płucach i układzie limfatycznym. Choroba ta występuje na całym świecie, dotykając zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Częstość występowania wynosi 5-50 przypadków na 100.000 osób, przy czym 70% pacjentów to osoby pomiędzy 25 a 45 rokiem życia. Do najcięższych i najczęściej występujących objawów sarkoidozy należy włóknienie płuc. Jest to zwykle związane z poważnym upośledzeniem funkcji tego narządu. Włóknienie płuc odpowiada za większość zgonów spowodowanych sarkoidozą w krajach zachodnich. Aktualnie nie ma skutecznej terapii w leczeniu sarkoidozy, a dostępne leki jedynie modyfikują proces ziarninowania i jego kliniczne objawy – komentuje dr Samson Fung, Chief Medical Officer Molecure. – W rozwoju przedklinicznym wykazaliśmy, że cząsteczka OATD-01 znacząco zmniejsza proces chorobowy w płucach zwierząt poddanych leczeniu. Nasza cząsteczka OATD-01 blokuje enzym CHIT1, którego nadmierna ekspresja u pacjentów, koreluje z progresją choroby – dodaje dr Samson Fung.

 

O firmie Molecure S.A.

Molecure S.A. to firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje własne unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej oraz biologii do poszukiwania i opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które poprzez bezpośrednią modulację RNA i niezbadanych dotąd celów białkowych mogą stanowić terapię wielu nieuleczalnych chorób.

Molecure wygenerowało zróżnicowane portfolio ośmiu odrębnych programów przy wsparciu wiodących akademickich instytucji naukowych na całym świecie, w tym Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK), który posiada bogate doświadczenie w badaniu struktury i funkcji RNA.

Jednym z najbardziej zaawansowanych związków Molecure jest OATD-02, doustny, silny i selektywny, pierwszy w swojej klasie, podwójny inhibitor arginaz (ARG1 i ARG2) do leczenia raka, który zgodnie z oczekiwaniami przejdzie do fazy 1 badań klinicznych w 4 kwartale 2022 roku.

Siedziba i laboratoria Molecure znajdują się w Warszawie oraz w Łodzi, a Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (ticker: MOC).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach ://molecure.com/en/ LinkedIn: molecure-sa | Twitter: @molecure_sa | YouTube: Molecure SA

 

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Michał Wierzchowski, cc group

tel. +48 531 613 067

e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych i analityków sell-side:

Katarzyna Mucha, cc group

tel. +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl