Molecure informuje o planowanej zmianie na stanowisku Chief Medical Officer

Warszawa, 28 czerwca 2024 r. – Spółka Molecure S.A. (“Molecure”, GPW ticker: MOC), firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje unikalne na świecie kompetencje w zakresie chemii medycznej i biologii do poszukiwania oraz opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, bezpośrednio modulujących aktywność białek oraz funkcje mRNA w terapii wielu nieuleczalnych chorób, informuje, że z dniem 29 września 2024 r. dr Samson Fung rezygnuje z pełnienia funkcji Chief Medical Officer oraz Członka Zarządu Molecure. Rezygnacja Samsona Funga związana jest z jego planowanym przejściem na emeryturę.

 

„Bardzo dziękujemy Samsonowi za jego wkład w rozwój Molecure, szczególnie w przygotowanie zespołu klinicznego oraz zaplanowanie i rozpoczęcie kluczowych dla budowania wartości Spółki badań klinicznych. Jesteśmy gotowi z uruchomieniem procesu rekrutacyjnego i uzgodniliśmy z Samsonem płynne przekazanie przez niego obowiązków. Zespół Molecure konsekwentnie realizuje zaplanowane kroki w naszych najważniejszych programach badawczych. W badaniu OATD-01 aktualnie pierwszy pacjent w Wielkiej Brytanii ukończył pełny cykl przyjmowania naszego związku lub placebo a wkrótce włączymy do badania pierwszego pacjenta w Stanach Zjednoczonych. Stopniowo włączamy również do badania kolejne kraje UE, gdzie przed miesiącem otrzymaliśmy zgodę regulatorów na prowadzenie badania. Natomiast w badaniu onkologicznym fazy I dla OATD-02 kontynuujemy podawanie naszego leku w dawce 20mg trzeciemu pacjentowi z tej kohorty – mówi Marcin Szumowski, Prezes Zarządu Molecure S.A.

 

***

O firmie Molecure S.A.

Molecure S.A. to firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje własne unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej oraz biologii do poszukiwania i opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które poprzez bezpośrednią modulację niezbadanych dotąd celów białkowych i RNA mogą stanowić terapię wielu nieuleczalnych chorób.

Molecure wygenerowało zróżnicowane portfolio siedmiu odrębnych programów przy wsparciu wiodących akademickich instytucji naukowych na całym świecie, w tym Yale University, Rutgers University, the Flemish Institute for Biotechnology (VIB) in Ghent, the University of Michigan oraz Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK).

Najbardziej zaawansowanym kandydatem na lek opracowanym przez Molecure jest OATD-01, pierwszy w klasie inhibitor CHIT1 do zastosowania w leczeniu chorób śródmiąższowych płuc, takich jak sarkoidoza i idiopatyczne włóknienie płuc, znajdujące się na etapie II fazy badań klinicznych.

Drugim kandydatem na lek jest OATD-02, doustny, selektywny, pierwszy w klasie, podwójny inhibitor arginazy (ARG1 i ARG2) do zastosowania w leczeniu nowotworów, którego I faza badania klinicznego rozpoczęła się z pierwszym podaniem pacjentowi w 1 kwartale 2023 r.

Siedziba i laboratoria Molecure znajdują się w Warszawie oraz w Łodzi. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (ticker: MOC).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: https://molecure.com/pl/

LinkedIn: Molecure | Twitter: @molecure_sa | YouTube: Molecure SA

 

Dodatkowych informacja udzielają:

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Michał Wierzchowski, cc group

tel. +48 531 613 067

e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych i analityków sell-side:

Katarzyna Mucha, cc group

tel. +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl