Materiały prezentowane podczas R&D Day, 07.12.2022

Prezentacja R&D Day