Konsorcjum Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Medicofarma S.A. oraz OncoArendi Therapeutics S.A. otrzymało rekomendację dofinansowania z Agencji Badań Medycznych na rozwój platformy innowacyjnych leków przeciwwirusowych

Projekt „Discovery and development of novel antiviral drugs destabilizing RNA of coronaviruses”, zgłoszony przez Konsorcjum badawcze w składzie Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Medicofarma S.A. oraz OncoArendi Therapeutics (Lider Konsorcjum), otrzymał w dniu 29 listopada 2021 r. rekomendację dofinansowania przez Agencję Badań Medycznych (ABM)  w kwocie ok. 37 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr 2021/ABM/05/00007 został złożony przez Spółkę w imieniu Konsorcjum, w ramach konkursu na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA – ABM/2021/5, finansowanego ze środków budżetu państwa.

Projekt „Discovery and development of novel antiviral drugs destabilizing RNA of coronaviruses”, zgłoszony przez Konsorcjum badawcze w składzie Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Medicofarma S.A. oraz OncoArendi Therapeutics (Lider Konsorcjum), otrzymał w dniu 29 listopada 2021 r. rekomendację dofinansowania przez Agencję Badań Medycznych (ABM)  w kwocie ok. 37 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr 2021/ABM/05/00007 został złożony przez Spółkę w imieniu Konsorcjum, w ramach konkursu na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA – ABM/2021/5, finansowanego ze środków budżetu państwa.

Celem projektu jest stworzenie platformy odkrywania i rozwoju nowych leków przeciwwirusowych destabilizujących RNA wirusów, które mogą stanowić zagrożenie epidemiologiczne. Połączone doświadczenie partnerów Konsorcjum obejmuje przełomowe odkrycia naukowe dotyczące struktury wirusowego RNA oraz interakcji białek i małych cząsteczek z RNA wirusa, modelowania i badań przesiewowych w celu zidentyfikowania i rozwoju innowacyjnych małocząsteczkowych związków chemicznych. Finalnym rezultatem projektu będzie bezpieczny i skuteczny kandydat na lek, który może być podany doustnie we wczesnym stadium infekcji wirusowej, aby ograniczyć postęp choroby, zapobiec zaostrzeniu stanu pacjenta lub skrócić czas trwania choroby.

– Rekomendacja dofinansowania przez ABM pozwoli nam na uruchomienie kolejnego programu w ramach platformy RNA, skoncentrowanego na odkrywaniu i rozwoju leków zdolnych do skutecznego zapobiegania replikacji wirusów RNA. Aby zmaksymalizować szanse powodzenia w początkowych etapach projektu planujemy szerokie, wielotorowe podejście bazujące na unikalnej wiedzy i doświadczeniach partnerów Konsorcjum. W końcowym etapie wybierzemy najlepiej rokujące rozwiązanie – małą cząsteczkę, kandydata na lek, który przejdzie do fazy badań klinicznych. Biorąc pod uwagę przełomowość planowanych badań, jesteśmy przekonani o ogromnym potencjale ograniczenia światowego ryzyka epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusów RNA – mówi dr Rafał Kamiński, Członek Zarządu i CSO OncoArendi Therapeutics.