Kolejny etap rozwoju cząsteczki OATD-02

Kolejny etap rozwoju cząsteczki OATD-02 – zawarcie umowy na formulację
oraz wytworzenie produktu leczniczego przeznaczonego do badań klinicznych

OncoArendi realizuje projekt pt.: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17). Projekt dotyczy opracowania przez OncoArendi kandydata klinicznego OATD-02, potencjalnie najlepszego w swojej klasie inhibitora arginazy, mającego na celu odblokowanie układu immunologicznego do walki z nowotworami.

W ramach kolejnego etapu projektu Spółka nawiązała współpracę z belgijską firmą Ardena Holding NV. Firma ta specjalizuje się w rozwoju i produkcji kontraktowej (CDMO), oferując zintegrowaną, elastyczną usługę od produkcji substancji aktywnych (API, ang. active pharmaceutical ingredient) poprzez rozwój i produkcję postaci leku (DP, ang. drug product), logistykę kliniczną, bioanalizę, do etapu przygotowania dokumentacji rejestracyjnej. OncoArendi zleciło Ardena Holding NV opracowanie formulacji badanego produktu leczniczego w postaci kapsułek twardych oraz wytworzenie badanego produktu leczniczego, zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), przeznaczonego do badań klinicznych fazy I i II.

Kolejny etap rozwoju cząsteczki OATD-02 – zawarcie umowy na formulację
oraz wytworzenie produktu leczniczego przeznaczonego do badań klinicznych

OncoArendi realizuje projekt pt.: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17). Projekt dotyczy opracowania przez OncoArendi kandydata klinicznego OATD-02, potencjalnie najlepszego w swojej klasie inhibitora arginazy, mającego na celu odblokowanie układu immunologicznego do walki z nowotworami.

W ramach kolejnego etapu projektu Spółka nawiązała współpracę z belgijską firmą Ardena Holding NV. Firma ta specjalizuje się w rozwoju i produkcji kontraktowej (CDMO), oferując zintegrowaną, elastyczną usługę od produkcji substancji aktywnych (API, ang. active pharmaceutical ingredient) poprzez rozwój i produkcję postaci leku (DP, ang. drug product), logistykę kliniczną, bioanalizę, do etapu przygotowania dokumentacji rejestracyjnej. OncoArendi zleciło Ardena Holding NV opracowanie formulacji badanego produktu leczniczego w postaci kapsułek twardych oraz wytworzenie badanego produktu leczniczego, zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), przeznaczonego do badań klinicznych fazy I i II.

Zespół badawczy OncoArendi opracował nową klasę wysoce aktywnych, podawanych doustnie, inhibitorów arginaz, które w badaniach przedklinicznych przywracają aktywność komórek układu immunologicznego. Związki te wykazały silne działanie przeciwnowotworowe w modelach zwierzęcych różnych typów raka jako monoterapia oraz w leczeniu skojarzonym z innymi immunoterapiami. W ramach programu wyłoniony został kandydat kliniczny OATD-02. Związek reprezentuje nową klasę inhibitorów punktów kontrolnych o ogromnym potencjale terapeutycznym do leczenia wielu typów nowotworów, w szczególności w połączeniu z innymi klasycznymi i immunoterapiami.