Informacja o wstępnych danych zaprezentowanych przez Calithera Biosciences, dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności z badania klinicznego oceniającego inhibitor arginazy INCB001158

W dniach 15-17 stycznia 2021 odbyło się wirtualne sympozjum poświęcone nowotworom przewodu pokarmowego zorganizowane przez American Society of Clinical Oncology (ASCO), w trakcie którego zostały zaprezentowane wstępne dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności z badania klinicznego oceniającego inhibitor arginazy INCB001158 (Calithera Biosciences/Incyte Pharmaceuticals).

W dniach 15-17 stycznia 2021 odbyło się wirtualne sympozjum poświęcone nowotworom przewodu pokarmowego zorganizowane przez American Society of Clinical Oncology (ASCO), w trakcie którego zostały zaprezentowane wstępne dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności z badania klinicznego oceniającego inhibitor arginazy INCB001158 (Calithera Biosciences/Incyte Pharmaceuticals).

Zaprezentowane częściowe wyniki większego badania fazy II uzyskane u 33 pacjentów z nowotworem dróg żółciowych wskazują, że skuteczność INCB001158 w skojarzeniu ze standardową chemioterapią (gemcytabina/cisplatyna) nie odbiegała znacząco od danych historycznych uzyskanych dla tych chemoterapeutyków; natomiast czas przeżycia wolny od progresji choroby (ang. Progression Free Survival) uległ nieznacznemu wydłużeniu. Sugeruje to, że niektórzy pacjenci z nowotworem dróg żółciowych mogliby odnieść pewną korzyść z leczenia inhibitorem arginazy skojarzonym z chemioterapią. Co ważne, na podstawie zaprezentowanych danych można by wnioskować, że leczenie skojarzone INCB001158 (w dawce 100 mg) wraz z gemcytabiną/cisplatyną było dobrze tolerowane i nie spowodowało znaczącej dodatkowej toksyczności. 

Dane uzyskane w tym badaniu stanowią kolejną przesłankę potwierdzającą koncepcję o ukierunkowaniu inhibitorów arginazy na leczenie skojarzone z immunoterapią bardziej niż z lekami cytostatycznymi. Kierunek ten został potwierdzony w badanych przedklinicznych uzyskanych wcześniej przez OncoArendi Therapeutics. Ponadto dane te dostarczają kolejnego elementu wiedzy wskazującego, że hamowanie aktywności arginazy nie wiąże się żadnymi poważnymi sygnałami bezpieczeństwa związanymi z tym mechanizmem działania. 

Spółka OncoArendi Therapeutics rozwija nową klasę inhibitorów arginazy, a jej kandydat kliniczny, OATD-02, jest znacznie bardziej aktywnym inhibitorem arginazy charakteryzującym się unikalnym profilem farmakologicznym, odróżniającym go od INCB001158. Spółka planuje rozpoczęcie badań klinicznych z OATD-02 u pacjentów onkologicznych pod koniec lub na przełomie tego i następnego roku.  

Poster z prezentacji CALITHERA 15-17.01