Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek związany z nową grupą niskocząsteczkowych związków antynowotworowych

UDA-POIG.05.04.01-10-005/13-00 Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek związany z nową grupą niskocząsteczkowych związków antynowotworowych

Celem projektu jest uzyskanie skutecznej ochrony wynalazku związanego z grupą nowych związków terapeutycznych o potencjalnym działaniu antynowotworowym.

Budżet projektu: 549 000,00 PLN

Dofinansowanie: 384 000,00  PLN