Badanie przedkliniczne I kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy I nieswoistych chorób zapalnych jelit

POIR.01.01.01-00-0168/15

Przedmiotem projektu jest innowacyjna terapia medyczna astmy, przewlekłej choroby zapalnej, na którą na świecie cierpi ok. 300 mln ludzi. Leczenie astmy obejmuje podawanie doraźnie działających leków rozszerzających oskrzela oraz leków przeciwzapalnych. Analizy (GlobalData) wskazują iż mimo wielu leków na rynku, astma nadal pozostaje niezaspokojoną potrzebą medyczną w zakresie skuteczności, działań niepożądanych i kosztów.W związku z powyższym głównym celem projektu jest wstępne wykazanie działania leczniczego u ludzi nowego kandydata na lek. Będzie się on cechował wysoką skutecznością, znacznie ograniczonymi działaniami niepożądanymi i niskim kosztem. Projekt obejmie badania kliniczne fazy I i IIa kandydata leczniczego. W celu ograniczenia ryzyka, wyłoniony zostanie także strukturalnie inny związek rezerwowy tzw. „back-up candidate”. Kandydat kliniczny to bardzo aktywny i bezpieczny inhibitor kwaśnej chitynazy ssaków (ang. AMCase), enzymu, którego nasilone wytwarzanie w płucach chorych pełni ważną rolę w patogenezie astmy.

Związek został odkryty przez Wnioskodawcę w projekcie pt.: „Opracowanie selektywnych inhibitorów kwaśnej chitynazy ssaków do leczenia astmy” (1.4 PO IG). Ma on unikatowy mechanizm działania, wysoką aktywność in vitro i in vivo, atrakcyjny profil farmakokinetyczny i nie wykazuje istotnych działań ubocznych. Związek wykazał również aktywność w mysim modelu nieswoistych chorób zapalnych jelit (ang. IBD). Dlatego dodatkowym celem projektu jest potwierdzenie jego działania w różnych modelach zwierzęcych tej choroby i zarejestrowanie do badań klinicznych u chorych na IBD.

Wybrany kandydat kliniczny, w przypadku pozytywnych rezultatów projektu, będzie pierwszym na rynku lekiem przeciwastmatycznym o nowym mechanizmie działania (‘first-in-class’). Wdrożenie wyników projektu nastąpi poprzez sprzedaż licencji globalnej firmie farmaceutycznej w celu ukończenia badań klinicznych i wprowadzenia leku na rynek światowy, w tym na terytorium RP.