Inhibitory MMP-9 jako nowy lek blokujący rozwój padaczki

MMP9 – PBS3/A8/36/2015 – Inhibitory MMP-9 jako nowy lek blokujący rozwój padaczki

Na padaczkę w Polsce choruje około 400 tysięcy osób, a roczne jej koszty w UE wynoszą 14 mld EUR. Nowym podejściem do leczenia padaczki jest przeciwdziałanie jej rozwojowi (epileptogenezie). Nasze badania wykazały kluczową rolę metaloproteazy zewnątrzkomórkowej, MMP-9 w epileptogenezie u zwierząt. Zważywszy na enzymatyczny i zewnątrzkomórkowy charakter MMP-9, wydaje się ona atrakcyjnym celem terapeutycznym. Niespecyficzne inhibitory metaloproteaz były testowane w klinice innych chorób, zwłaszcza nowotworów. W rezultacie istnieje duża grupa potencjalnych leków, nigdy nie postulowanych w leczeniu padaczki. Celem projektu jest: analiza takich substancji w leczeniu epileptogenezy (możliwości uzyskania „use-dependent patent” dla swoistych inhibitorów MMP-9). Planowane jest uzyskanie najbardziej obiecujących substancji raz przetestowanie ich penetracji przez barierę krew-mózg oraz hamującego wpływu na rozwój padaczki w odpowiednich modelach.

Budżet projektu: 3 108 250,00 PLN

Dofinansowanie OAT: 776 000,00  PLN