Firma Galapagos poinformowała o rozpoczęciu badania klinicznego w celu oceny potencjalnych interakcji farmakokinetycznych GLPG4716

Firma Galapagos opublikowała informację o rozpoczęciu badania klinicznego GLPG4716 (OATD-01) (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04971746), mającego na celu ocenę potencjalnych interakcji farmakokinetycznych z pirfenidonem i nintedanibem, czyli lekami zatwierdzonymi w terapii idiopatycznego (samoistnego) włóknienia płuc (ang. IPF) i będącymi terapiami pierwszego rzutu. Ponieważ w przyszłym badaniu fazy 2 u pacjentów z IPF GLPG4716 (OATD-01) musiałby być podawany jako uzupełnienie aktualnie stosowanych terapii pierwszego rzutu, dlatego ważne jest zbadanie w jakich dawkach GLPG4716 można łączyć z tymi lekami.

Firma Galapagos opublikowała informację o rozpoczęciu badania klinicznego GLPG4716 (OATD-01) (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04971746), mającego na celu ocenę potencjalnych interakcji farmakokinetycznych z pirfenidonem i nintedanibem, czyli lekami zatwierdzonymi w terapii idiopatycznego (samoistnego) włóknienia płuc (ang. IPF) i będącymi terapiami pierwszego rzutu. Ponieważ w przyszłym badaniu fazy 2 u pacjentów z IPF GLPG4716 (OATD-01) musiałby być podawany jako uzupełnienie aktualnie stosowanych terapii pierwszego rzutu, dlatego ważne jest zbadanie w jakich dawkach GLPG4716 można łączyć z tymi lekami.

Po podpisaniu w listopadzie 2020 r. umowy o wyłącznej współpracy i licencji na globalny rozwój i komercjalizację OATD-01 pomiędzy Galapagos NV a OncoArendi Therapeutics S.A., belgijski partner zdecydował o kolejnych krokach w rozwoju cząsteczki. GLPG4716 (OATD-01) jest inhibitorem chitotriozydazy i kwaśnej chitynazy ssaczej (CHIT1/AMCase), gotowy do rozpoczęcia badań klinicznych 2 fazy, w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc (IPF) i innych chorób z elementem włóknienia.

Idiopatyczne włóknienie płuc (ang. idiopathic pulmonary fibrosis, IPF) jest chorobą rzadką. Szacunkowa liczba chorych na IPF na całym świecie różni się znacznie w zależności od źródeł, od mniej niż 200 tysięcy zdiagnozowanych przypadków na 7 głównych rynkach, do nawet 3 mln globalnie. Można założyć, że zapotrzebowanie rynkowe dla nowego leku wynosi około 500 tys. na całym świecie. Po rozpoznaniu chory na IPF przeżywa średnio 3-5 lat. Często u chorych na IPF rozwija się nowotwór płuc. W leczeniu IPF dopuszczone są obecnie 2 leki, które mają poważne ograniczenia w zastosowaniu z uwagi na znaczące efekty uboczne.